Priručnik za izradu Plana nabave za 2022. godinu

Priručnik za izradu Plana nabave za 2022. godinu izrađen je za vašu besplatnu uporabu. Priručnik obuhvaća izmjene Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi  iz 2020. godine (NN 144/2020), kao i osnovne upute za izradu plana. Za preuzimanje upišite mail i vaše ime i prezime, te će nakon toga publikacija stići na vašu mail adresu. Ugodan rad!

 
Poštovani, za preuzimanje publikacije upišite svoj email u niže navedeno polje:
 
*
  Publikacije - Sve