Postupanje korisnika središnje nabave

Sadržaj:
Za sve korisnike središnje nabave, za koje postupke ugovaranja provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, pripremili smo uputu o postupanju oko sklapanja ugovora temeljem okvirnih sporazuma za nabavne kategorije poštanskih usluga, električne energije, goriva, telekomunikacijskih usluga i puno drugih predmeta nabave. Ugodan rad! 

 
Poštovani, za preuzimanje publikacije upišite svoj email u niže navedeno polje:
 
*
  Publikacije - Sve