HAMAG BICRO Kratki savjeti kako provesti svoje projekte

Sadržaj:
Za sve korisnike ESI fondova, obveznike i NOJN (neobveznike) javne nabave, HAMAG BICRO je pripremio brošuru o kratkom pregledu svih aktivnosti naručitelj ili poduzetnik trebaju napraviti u svojim EU projektima. Najveći dio brošure odnosi se na postupanje u fazama planiranja i provedbi javne nabave, te se ovaj pregled nalazi u točkama od 5. do 9.

Ugodan rad!

 
Poštovani, za preuzimanje publikacije upišite svoj email u niže navedeno polje:
 
*
  Publikacije - Sve