APPA Priručnik za gospodarske subjekte – ponuditelje_Osnovni modul

Sadržaj:
Priručnik - Osnovni modul je sažeta uputa za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave u svrhu dostave elektroničkih ponuda za sve gospodarske subjekte koji bi željeli sklapati ugovore o isporuci roba, usluga i radova sa brojnim tijelima javne vlasti. Ugodan rad!

 
Poštovani, za preuzimanje publikacije upišite svoj email u niže navedeno polje:
 
*
  Publikacije - Sve