Datum održavanja:
Petak, 06.11.2020.  -  Nedjelja, 08.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema i provedba EU projekata - WEBINAR

Trodnevna radionica o EU projektima

2020. godina je za sve sadašnje i buduće korisnike bespovratnih sredstava iz EU fondova vrlo značajna, a još značajnije će biti sljedeće razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Republika Hrvatska će u periodu od 2021. do 2027. godine imati na raspolaganju 22 milijarde eura. Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2021. do 2027. godine donosi 12,68 milijardi eura, dok instrument EU nove generacije (Next generation EU) donosi 9,40 milijardi eura.

Ulaganja Europske unije nakon 2020.godine usmjeravaju se na pet investicijskih prioriteta i pet glavnih ciljeva:

 • pametniju Europu, usmjeravanjem na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima
 • zeleniju Europu bez ugljika, provedbom Pariškog sporazuma i ulaganjem u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena
 • povezaniju Europu, opremljenu strateškim prometnim i digitalnim mrežama
 • socijalniju Europu, provedbom europskog stupa socijalnih prava i podupiranjem kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi
 • Europu bližu građanima, podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja u cijeloj EU.

Pripremite se i aktivno pridružite u aktivnosti pripreme i provedbe EU projekata.

Edukacija je namijenjena:

 • Privatnom i javnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima početnicima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima
 • Početnicima bez iskustva

RASPORED PREDAVANJA

           1. DAN

16:30 - 20:15

pauza

17:30 - 17:45

18:45 - 19:00

   Priprema projektnog prijedloga

 • Kako pronaći natječajnu dokumentaciju
 • Kako pripremiti projektnu prijavu
 • Kako pripremiti infrastrukturnu komponentu projekta
 • Kako prijaviti projekt
 • Kako koristiti sustav E fondovi

 

   2. DAN                                                     

 

9:30 - 14:00

 

pauze:

10:30 - 10:45

11:45 - 12:30

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Odluka o financiranju
 • Opći i posebni uvjeti ugovora
 • Prilozi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Obveze korisnika
 • Položaj partnera u projektu
 • Manje i velike izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pregled najčešćih situacija u kojima se rade izmjene, primjeri

 Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

     3. DAN

9:30 - 13:00

pauze

10:30 - 10:45

11:45 - 12:00

 

   Provedba projekta

 • Proračun projekta
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • Bespovratna sredstva
 • Umanjenje bespovratnih sredstava kroz neprihvatljive troškove i financijske korekcije
 • Pravdanje i povlačenje sredstava kroz zahtjeve za nadoknadom sredstava, primjeri

Predavači:

      Vlasta Linić (Grad Rijeka)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju
 • ePrezentacije predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

 

Popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
2.888,00 kn