Datum održavanja:
Utorak, 17.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Inventura, popis imovine, obveza i potraživanja - WEBINAR

Obveza popisa imovine, obveza i potraživanja propisana je :

 • Zakonom o računovodstvu za trgovačka društva i obveznike koji primjenjuju dvojno knjigovodstvo (člankom 15. Zakona o računovodstvu – Narodne novine broj  78/15, 134/15120/16, 116/18) i
 • Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu za obveznike koji vode proračunsko računovodstvo (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Osim što je to zakonska obveza važno je utvrditi stvarno stanje sa stanjem evidencija u poslovnim knjigama jer svaki vlasnik mora štititi svoj kapital i imovinu, a upravo Vam inventura daje mogućnost da ustanovite stvarno stanje, te eventualne viškove ili manjkove.

Kada se inventura može provesti?

Člankom 15. Zakona o računovodstvu propisano je da se inventura obavlja jednom godišnje, a najkasnije krajem poslovne godine. Na kraju godine uvijek imamo previše drugih obaveza, pa je poželjno popis imovine, obveza i potraživanja napraviti nešto ranije.

Prijavite se na interaktivnu radionicu i naučite provesti inventuru na efikasan i kvalitetan način.

Radionica je namijenjena:

 • revizorima
 • vlasnicima i direktorima,
 • šefovima odjela i službi,
 • voditeljima skladišta, logistike, nabave,
 • planerima proizvodnje,
 • poslovođama i članovima timova za provođenje popisa imovine, obveza i potraživanja.

Uz praktične primjere iz prakse, simulacije slučajeva te međusobnu razmjenu iskustava sudionika, steći ćete najnovija znanja o inventuri.

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja
  9:30 – 14:00
9:00 – 9:30
  Registracija polaznika
9:30 - 11:30
 
 Inventura – tko, kada i zašto ?
 • Tko su obveznici inventure?
 • Vrijeme, svrha i vrste inventure
  Tijek i procedura za provođenje inventure
 • Popisne komisije – imenovanje i uloge
 • Što je sve predmet inventure, što sve treba popisati?
 • Dobra priprema, pola posla
 • IT i inventura
 • Inventura imovine – dugotrajne imovine, zaliha i financijske imovine
 • Utvrđivanje stvarnog stanja, viškova i manjkova
 • Inventura potraživanja i obveza
 • Sastavljanje inventurnog izvještaja i odluke o rezultatima popis
  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

11:30 – 12:00

  Kava i osvježenje

12:00 – 14:00

  Računovodstveni i porezni aspekti inventurnih razlika

 • Računovodstveno evidentiranje viška i manjka imovine
 • Zakonski dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
 • Porezni i računovodstveni tretman nesukladnosti popisa (viškova i manjkova)
 • Vrijednosno usklađenje, otpis i njihovi porezni efekti
 • Što radimo i koja je dokumentacija potrebna pri rashodovanju i otpisu imovine
 • U kojem slučaju trebamo zvati Poreznu upravu ?

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri upisnika i zapisnika, pitanja i odgovori  

Predavačica:

  mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području računovodstva
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Besplatno savjetovanje

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
590,00 kn