www.edukacije-appa.hr

 

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave  - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

 

Mjesto održavanja: WEBINAR

Vrijeme održavanja: 08. do 10. veljače 2023.

Kotizacija: 339,00 eura / 2.554,20 kuna (tečaj 1 euro = 7,53450 kuna)

 

ONLINE edukacije uživo

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

       8:55 - 9:00    Registracija polaznika

1. dan 

Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / narudžbenica / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma
 • Izrada i ažuriranje registra narudžbenica za jednostavnu nabavu

      Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave
     Ogledni primjer izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH
 • Ogledni primjer izrade standardnog obrasca za dodjelu ugovora na EOJN
 • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra na EOJN

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 do 15:45

   Statističko izvješće o provedenim postupcima u 2022. godini usklađeno sa uvođenjem EURA

 • zakonska obveza dostave statističkog izvješće za javnu i jednostavnu nabavu
 • priprema podataka za sastavljanje izvješća
 • dostava izvješća na EOJN

      Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene Zakona o javnoj nabavi I Podzakonskih propisa

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Planiranje nabave

 • odabir postupka, procjenjene vrijednosti
 • količine proizvoda
 • ugovor ili okvirni sporazum ili narudžbenice
 • usklađivanje sa Financijskim planom / Proračunom naručitelja

     Izrada Dokumentacije o nabavi

     Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 • Tehničke specifikacije
 • Norme vs. tehnička sposobnost za robe, usluge i radove - primjeri
 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti

      Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

      Greške naručitelja u Dokumentaciji o nabavi

     Sukob interesa - osobita nepravilnost pri provedbi EU projekata

      Istraživanje tržišta u području javne nabave

      Učinkovitost i ekonomičnost javne nabave naručitelja

      Prekršajna odgovornost naručitelja     

12:15 - 12:45      Pauza 
12:45 do 15:45

     Pregled i ocjena ponuda

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje – primjena članka 293. ZJN-a;
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Izuzetno visoke / niske ponude?
 • Ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

     Odluka o odabiru ili odluka o poništenju

     Greške naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda

     Žalbe u postupcima nabave

     Obvezni i primjereni rokovi

 • ključni rokovi u provedbi otvorenog postupka javne nabave
 • osobito bitne povrede koje proizlaze iz rokova
 • komunikacija naručitelja sa gospodarskim subjektima - rokovi

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan 

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu – Projektni plan nabave
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

    Jednostavna nabava u EU projektima

     Financijske korekcije - pravila 

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe postupaka provjere

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45    

    Nova pravila revizije EU projekata - NPOO

 • Specifičnosti u reviziji projekata financiranih iz NPPO-a    

     Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!