Datum održavanja:
Ponedjeljak, 02.09.2019.  -  Petak, 06.09.2019.
Mjesto održavanja:
COIN Coworking Zadar, Put Murvice 16, Zadar
Zadar
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave – Zadar
Za stjecanje certifikata javne nabave
Specijalistički program za ovlaštenog specijalistu javne nabave - Zadar 02. do 06. rujna 2019.

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE PRIPREMITE ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ZA STJECANJE CERTIFIKATA

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE UPOZNATE SA SUSTAVOM JAVNE NABAVE

USKLAĐENO SA NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA

sa Oglednim primjerima ispitnih pitanja

 

Specijalistički program je namijenjen:

 • Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
 • Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
 • Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
 • Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:
1. programa izobrazbe u području javne nabave i
2. pisanog ispita.

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), novim podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Nakon odslušanog Programa izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati polaže se državni pisani ispit u Dalmaciji, u organizaciji Agencije APPA i  Ministarstva gospodarstva.

Termin pisanog državnog ispita će biti dogovoren sukladno raspoloživosti ovlaštenih predstavnica Uprave za sustav javne nabave i prema dogovoru sa polaznicima.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave sa certifikatom.

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje certifikata za specijalistu javne nabave.

Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

Kotizacija: 3.500 + PDV

Uplatu izvršiti na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618

Model: 67 Poziv na broj: OIB uplatitelja

U kotizaciju je uključeno:

 • Državni pisani ispit u Dalmaciji (Zadar, Split ili Šibenik) – termin prema dogovoru
 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, ogledni primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i ostalih značajnijih povezanih podzakonskih akata
 • Primjer ispitnih pitanja – simulacija ispita kao u Ministarstvu gospodarstva
 • Radni pribor (notes, kemijska olovka..)
 • Besplatni osvježavajući napitci (kava, čaj, voda)

 

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr